سایت تفریحی

1456452_436.jpg

تفاوت بین انتقاد مخرب و انتقاد سازنده

روزنامه ارمان امروز: معمولا افراد با شنیدن واژه‌ انتقاد، خاطرات تلخی برای‌شان تداعی می‌شود و در برابر هرگونه انتقادی که از آنها می‌شود، حالت تهاجمی به خود می‌گیرند و مقاومت می‌کنند. با به‌کارگیری اصولی...

1457127_786.jpg

کوروش؛ بهانه است یا اندوخته؟

روزنامه همدلی: اندیشه اسطوره‌ای از منطقی برخوردار است که با منطق فلسفی، دینی و حتی علمی متمایز است. با این وجود، به نظر می‌رسد روی‌آوری به شخصیت‌هایی که در دوران اسطوره‌ای می‌زیسته‌اند، الزاماً با...