سایت تفریحی

1442322_534.jpg

چگونه می توان مهماندار هواپیما شد؟

هفته نامه همشهری جوان – الناز اسدی: هرچه ناشناخته تر جذاب تر. شاید روی همین اصل است که مهمانداری شغل جذابی محسوب می شود. چرخیدن سرها در فرودگاه به سمت گروه خندان مهمانداران چمدان...

1440339_546.jpg

اشک، بغض و حسرت سهم زنان شد

هفته نامه چلچراغ – نیلوفر حامدی: 14 شهریور 96 روز جشن ایران برای راهیابی تیم ملی فوتبال به بازی های جام جهانی 2018 روسیه بود. این رخداد اما به عنوان تنها واقعه بزرگ این...

1441712_287.jpg

سنگ صبور بودن هم اندازه دارد!

روزنامه آرمان امروز: آيا شما تاکنون نقش سنگ صبور کسي را داشته ايد؟ اصلا هرگز پاي درد و دل دوست و آشنا مي‌نشينيد؟ اگر پاسختان مثبت است، بد نيست به اين پرسش هم جواب...