از خیر نمره دادن به قالیباف بگذریم… (2)

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید