سیزده بدر،‌ روز «نه به زباله»

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید