آرشیو ماهانه: جولای 2017

1293095_838.jpg

مد و طراحی لباس زنان در سال 1950

سیلاس: مد روز و تعیین آن در هر زمان شاید تاریخچه‌ای به درازای دوخته شدن اولین لباس‌ها داشته باشد. از زمانی که اولین کتب تاریخ نوشته و پوشش مردم آن دوره شرح داده شده...

1299399_268.jpg

سقوط یک امپراتوری! پارما

هفته نامه چلچراغ – سهیل اسماعیل‌پور گنجی: سقوط بهت‌آور غول فوتبال ایتالیا، تلخ‌ترین و زجرآورترین خبر ممکن برای نسل من بود. کابوس ترسناکی که خواب شیرین پسران زرد و آبی‌پوش استادیوم انیو تاردینی را...

1330661_823.jpg

سنت «گاوبازی» از کجا آمده است؟

هفته نامه کرگدن – ناصر فکوهی: گاوهای اسطوره ای و مدرنیته شهری با نگاهی به سنت گاوبازی؛ مبارزه ای که می توان از آن به عنوان جنگ طبیعت و انسان یا برهنگی بدون سلاح...