آرشیو ماهانه: جولای 2017

1327497_276.jpg

چطور می شود یک فری لنسر شد؟

هفته نامه همشهری جوان – زهره ترابی: کار از راه دور تا 20 سال پیش معنی نداشت. آدم ها یا توی خانه داشتند زندگی شان را می کردند یا سر کار عرق می ریختند....