آرشیو ماهانه: می 2017

1262084_244.jpg

هیجان های مثبت و تاثیرگذار زندگی

ماهنامه سپیده دانایی: در زندگی همواره اتفاقات و هیجانات خوب و بد زیادی را تجربه می کنیم. برخی از حس ها، اثر مثبتی در شما ایجاد می کنند که خود سبب یادگیری بسیاری از...

1260406_531.jpg

الهیاتِ کشتار و خشونت داعش

ماهنامه همشهری دیپلماتیک – دکتر قدیر نصری*: در سال 2012، همگی حیرت زده و مبهوت ماندیم از دیدن کلیپ هایی که در آن ها، مردم عادی و غیرمسلح سوریه در جاده ها به تیربار...

1255335_266.jpg

دیگران درباره من چگونه فکر می‌کنند؟

وب‌سایت باشگاه خبرنگاران جوان: یک کارشناس ارشد روان شناس عمومی و مشاور کودک و خانواده در پاسخ به این سوال که دیگران درباره من چگونه فکر می‌کنند، توضیحاتی را ارائه داد.    همه ما...

1260362_590.jpg

منافقینِ سعودی

ماهنامه همشهری دیپلماتیک – محمد بابایی: چرا آل سعود برای ضربه زدن به تهران بدنام ترین سازمان تروریستی را به بازی گرفته است؟ ایران و عربستان دو قدرت منطقه ای تاثیرگذار در غرب آسیا...

LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE