آرشیو ماهانه: آوریل 2017

1229612_842.jpg

اعتماد به پوپولیسم «بحران» می‌آفریند

هفته نامه چلچراغ – محمدمخبری، شیما طاهری: «وقتی جامعه‌ای به شکاف‌های طبقاتی دچار می‌شود و برخورداری و نابرخورداری در آن شکل می‌گیرد و حاشیه‌ها در جامعه رشد می‌کنند، بستر پوپولیسم فراهم می‌شود و جریان‌های...