آرشیو ماهانه: فوریه 2017

1180599_643.jpg

گل فروشی؛ شغلی پر درد و پر عشق

روزنامه فرصت امروز: شهری زنده و شاداب به رونق مشاغلش کمک می کنید، فرض کنید نیمی از سال را همواره در سوگواری بگذرانیم در آن صورت مشاغلی مثل گل فروشی چه وضعی خواهند داشت؟...

1175613_767.jpg

تاکسی چگونه به ایران رسید؟

روزنامه شهروند – مهناز نگهی، تاریخ‌پژوه: با گسترش شهرنشینی و به کارگیری اتومبیل در جابه‌جایی افراد، ضرورت وجود حمل‌ونقل درون‌شهری بیش از پیش احساس می‌شد. کارهایی متفاوت برای حل این مشکل صورت گرفت. شکل‌گیری...