آرشیو ماهانه: دسامبر 2016

1105199_811.jpg

مدلینگ؛ حرفه یا جرم!

روزنامه قانون – مهرشاد ایمانی: اگر ارتباطات و تماس ها بین چندنفربه گونه اي باشد که لفظ عام بر آن اطلاق نشود و موجب جریحه دار شدن احساسات و افکار عمومی نشود، به هیچ...

1088091_990.jpg

نژاد آریایی؛ تاریخ یا افسانه؟

هفته نامه کرگدن – فرناز خطیبی: اگر از هویت ایرانی ها سوال کنی، اولین چیزی که به ذهنشان می رسد آریایی بودن است، اما اغلب آن ها آریایی بودن را این گونه تعریف می...

1105289_322.jpg

مشهد با بحران هویتی رو به رو است

ماهنامه مهرنامه: شهر مشهد با بحران هویتی رو به رو است. این بحران تنها ناشی از تحولات اجتماعی و اقتصادی ده های اخیر نیست، بلکه به علت نوعی جابجایی در نسبت کنش های منفعت...

1091371_119.jpg

در نقد پولی سازی آموزش و پرورش

ماهنامه صنعت و توسعه – مهدی بهلولی، عضو کانون صنفی معلمان تهران: اگر هدف، بهسازی کلی آموزش و پرورش یک کشور باشد، راه و روش آن خصوصی سازی یا پولی سازی آموزش و پرورش...