آرشیو ماهانه: اکتبر 1395

887142_984.jpg

این گروهِ خشنِ ضد زن!

هفته نامه چلچراغ: می گویند ملت ها باید سختی بکشند تا قدرتمند باقی بمانند، فریاد می کشند و از بی دست و پایی و حماقت بی اندازه زنان شکایت می کنند. به خیال خودشان...

1120379_810.jpg

فیلم: ساختن جعبه کادویی فوری

سیلاس: اگر برای هدیه دادن به دوستانتان نیاز به یک جعبه کادویی که سریع آماده شود دارید، این ویدیو را از دست ندهید.     در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر...