دسته: سبک زندگی

1441813_321.jpg

آموزش چند مدل زیبای بستن مو

سیلاس: اگر از مدل ساده موهایتان خسته شده اید و می خواهید مدل های جدید را امتحان کنید، ما در اینجا مدل های زیبای مو و شیوه بستن آنها را برایتان آورده ایم. با...

1440676_842.jpg

وام مسکن؛ زندگی زیر سایه قرض

روزنامه آسمان آبی – شادی شفیعی: بانک ها و موسسات مالی کشورهای توسعه یافته در حوزه حمایت مالی از خریداران مسکن، در قالب وام خرید خانه، سه هدف اقتصادی را همزمان در بازار مسکن،...