سایت تفریحی

1281308_878.jpg

رازها و نشانه ها در جهان پوشاک برند

روزنامه هفت صبح: گزارشی درباره روش شناسایی کفش های نایکی، جین های دیزل، تی شرت های لاگوست، لباس های مانگو و تی شرت های هواداری آدیداس. در ایران با توجه به حجم گسترده قاچاق...

1320607_103.jpg

شرق دین دار و غرب روشنفکرِ تهران

مجله مهرگان نو: مهدی حجت [از بنیان گذاران سازمان میراث فرهنگی] دانش آموخته معماری از دانشگاه تهران است و دکترای نگهداری بناهای تاریخی را از دانشگاه یورک انگلستان دریافت کرده است. او پیشینه مبارزه...